Mediekompasset

Våre hefter

På "Våre hefter" kan du bestille heftet SKRIV!, avisheftene for småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, nyhetsdagboken og lesepasset.

Heftene er gratis, men det tilkommer porto og administrasjonsutgifter på kr. 329,-

Tips: Vil du bare ha ett eller få eksemplarer, råder vi deg til selv å printe ut heftene du ønsker.

Lesepasset

Lesepasset

For 4.-5- trinn (ev. tilpasset opplæring). 15 morsomme leseoppdrag. Diplom til eleven når alle oppdrag er utført.

Mer informasjon