Mediekompasset

Våre hefter

Lesepasset

Lesepasset

For 4.-5- trinn (ev. tilpasset opplæring). 15 morsomme leseoppdrag. Diplom til eleven når alle oppdrag er utført.

Mer informasjon