Mediekompasset

Skoleavis på nett

Her bestiller du arbeidshefter og fagbok!

Materiellet på denne siden er utviklet til valgfaget Medier og informasjon for 8. klassetrinn. Fagboken omhandler produksjon av aviser generelt, både på papir og nett. Arbeidsheftet er en komprimert utgave av boken, med fokus på nettavis.

Med kreativt og inspirerende arbeidshefte til elevene og komplett fagbok kun til lærer/redaktør, er det faglige godt ivaretatt samtidig som kostnadene holdes nede.