Om oss

Visjon: Mediekompasset skal bidra til en god skole der bruk av aviser og andre medier fremmer dagsaktuell undervisning, i tråd med skolens formål.

Formål: Mediekompasset skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive mediebrukere og bevisste avislesere, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

Avis i Skolen (som nå heter Mediekompasset) ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å utgi læremateriell og å etterutdanne og kurse lærere.

Mediekompasset gir ut undervisningsmateriell med serien «Avis – et massemedium» som hovedhefter og står bak nettstedene skoleaviser.noavistegning.no og Mediekompasset.no samt digitale læringsressurser foran lokalvalg og stortingsvalg.

Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak Mediekompasset.

Mediekompasset skal fremme leseevne og leselyst, avis- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole.

Mediekompasset samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veilednings- og materielltilbud.

Mediekompasset er begrunnet i avisenes samfunnsrolle og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.

Sentralt: Mediekompasset/Mediebedriftene

Mediebedriftene utvikler og samkjører virksomheten på landsbasis og har informasjonsansvar overfor aviser og skoler i regioner uten egen skolekonsulent.

Skolekontakter i avisene

Medlemsavisene utnevner en kontaktperson som arbeider for kontakt mellom egen avis og skoleverket. Avisene har ulike tilbud. Noen tar imot klassebesøk, eller de har opplegg for å besøke skoleklasser. De fleste avisene tilbyr gratis klassesett for en avgrenset periode til bruk i undervisningen.