Betalingsinformasjon

Det belastes en kostnad per forsendelse for håndtering, emballasje, pakking og frakt på kr 250,-. I tillegg kommer et faktureringsgebyr på kroner 79,- pr forsendelse.

Faktura sendes ut fortløpende til mottaker etter levering, og det er 20 dagers betalingsfrist etter fakturadato.