Betalingsinformasjon

Det tilkommer en kostnad kr 69,- for ekspedisjon + Posten Bring sine satser for distribusjon frem til skolen

Faktura sendes ut fortløpende til mottaker etter levering, og det er 20 dagers betalingsfrist etter fakturadato.