Betalingsinformasjon

Det tilkommer en kostnad kr 420,- for ekspedisjon og distribusjon frem til skolen

Faktura sendes ut fortløpende til mottaker etter levering, og det er 20 dagers betalingsfrist etter fakturadato.